Podiart Kft, tidigare Pedikom Kft var bland de första att syssla med moderna analyser av fötter till skillnad från de traditionella ortopediska procedurerna. De har undersökt människofötter med deras eget patent i mer än 15 år. Sedan dess har mer än en halv miljon patienters fötter blivit analyserade. Detta vetenskapliga arbete pågår även idag och har skaffat oss stor erfarenhet under de 12 år som vi sammarbetat med Podiart Kft i Ungern.

Enligt vår uppfattning är foten en komplex biomekanisk konstruktion. Dess stabilitet upprätthålls av en valvkonstruktion utgjord av ben, senor, muskler; och dess rörelse utförs av komplicerade biomekaniska/biologiska mekanismer.  Den biomekaniska uppfattningen av foten har lett till nya, moderna behandlingsprinciper.

Under de senaste 10 åren har vi fått åtskilliga konkurrenter och sett många imitationer, särskilt inom den digitaliserade fotanalysen. Nyare och dyrare testverktyg har  kommit ut på marknaden , utan någon större succé. Vår metod är enkel och lättolkad och detta ger en  trovärdighet hos konsument.

Både diagnos, formgivning och tillverkning av innersulan är resultatet av många års erfarenhet. En halv miljon analyserade fötter, samma antal innersulor och patienternas feedback har berikat vår kunskapsbas, vilket är den viktigaste kvalitetssäkringen för vår verksamhet.

Om någon ställer sig barfota på en glasplatta, bildas ett mönster/en bild som återspeglar de verkliga belastningspunkter. Den här bilden är en karta över tryckpunkter, det är basen för digitaliserad fotanalys. Den ’onormala’, kroniska positionen av tryckpunkter uppfattas som fotproblem, och till alla fotsjukdomar hör en karakteristisk bild på foten.

För mer information och hur inläggen ser ut: podiart.se